Japanese

Kiku Logo

Home
Menu
Recommendation
About Us
Special
Location
Contact Us
 
 
 
Menu
 
AppetizersSoupSushiLunch
Dinner EntreesDesserts Beverages
 
 
 
 
Beer

 
Kirin Ichiban

Sapporo Light

Penn Pilsner
Sapporo

Asahi

Penn Dark
Sapporo Reserve

Budweiser

O'Doul's
       
 
Sake

 
Hakutsuru

Momokawa Junmai Ginjo

Zen Tokubetsu Junmai
Hakushika Chokara

Geikeikan Nigori

Mito No Kairakuen
Hakushika Junmai Ginjo

Sho Chiku Bai

Hou Hou Shu
       
 
Shochu
 
Iichiko

Honkaku Ikkomon

Yokaichi Kome

Amami Kokuto
Towari

Honkaku Gankutsuoh

Zuisen  “Hakuryu” Awamori


Honkaku Kurokame

Yokaichi Mugi

Gyokuro Tea


       
 
Japanese Wine
 
Takara Plum Wine

Koshu Cuvee


 
 

Copyright © 2014 Kiku. All rights reserved.